Workshops / Talkshows

 • Talkshow Chuyện nghề quanh ta. Kỳ 1: True ME!
 • Khách mời: Mr. Nam Nguyễn, sáng lập dự án Vẽ Voi
 • Host: Coach Nga Nguyễn, GĐ Chuyên môn Mindful Career Vietnam

 • Talkshow Làm “bạn nghề” cùng con. Kỳ 1: Yêu thương trao thử thách.
 • Khách mời:
  • Chị Thùy Dung, GĐ Tài Chính công ty Du lịch Việt Nam.
  • ThS Minh Đoàn, Hiệu trưởng trường SITC.
 • Host: Coach Ngọc Nguyễn, Phó Giám Đốc Chuyên môn Mindful Career Vietnam.
 • Coach Nga Nguyễn, Giám Đốc Chuyên môn Mindful Career Vietnam.