Tư Duy Phân Tích trong Action Learning Coach

Tư duy phân tích trong Action Learning Coach

Tư duy phân tích là một trong những kỹ năng thiết yếu cho bất kỳ cá nhân nào! Việc rèn luyện khả năng tư duy một cách logic và thực tế mang đến cho bạn một góc nhìn sâu sắc và toàn cảnh hơn đối với một sự việc bất kỳ. Và chúng ta có thể nâng cao năng lực phân tích thông qua Action Learning.

 

Tư duy phân tích là gì?

Theo các nghiên cứu thuộc tổ chức giáo dục Teachthought, tư duy phân tích hay còn gọi là tư duy theo chiều ngang, khác với các loại tư duy còn lại, tư duy phân tích diễn ra một cách tự do, tạo ra những ý tưởng sáng tạo bằng cách đề ra các biện pháp khả thi trong một khoảng thời gian ngắn.

 

Nhiều lập luận được đưa ra và kết nối với các đề xuất, từ đó đánh giá xem đề xuất hay ý tưởng nào là tối ưu nhất trong mỗi trường hợp giúp xác định vấn đề và giải quyết một cách hiệu quả.

 

Rèn luyện tư duy phân tích trong Action Learning Coach như thế nào?

Đối với Action Learning Coach, việc phân tích một vấn đề cụ thể đòi hỏi nhiều hơn chỉ là lắng nghe và đưa ra giải pháp dựa trên những điều mình hiểu. Phân tích vấn đề đủ sâu và đưa ra những đóng góp, ý kiến mang tính khả thi là một điều cần thiết.

 

Để làm được điều này, người lắng nghe cần phải phân tích từng khía cạnh dẫn đến vấn đề mà người nói đang gặp phải. Từ đó chia nhỏ ra từng ý để thực hiện đánh giá và phân tích cụ thể nguyên nhân dẫn đến hệ quả. Cuối cùng đó là tổng hợp lại và đưa ra giải pháp tối ưu nhất thông qua kỹ năng đặt câu hỏi.

 

Kết luận

Có thể nói tư duy phân tích là một kỹ năng quan trọng không chỉ trong Action Learning Coach mà còn trong nhiều lĩnh vực và vấn đề khác. Bạn có thể rèn luyện kỹ năng này bằng cách tập đọc sách, đặt câu hỏi cho bất kỳ một vấn đề nào, đánh giá mọi việc một cách khách quan, rèn luyện kết luận thông qua các bằng chứng thực tế.