Trách nhiệm phụng sự xã hội

Pay Forward

M-C-V cam kết sử dụng năng lực chuyên môn của mình để đồng hành cùng các đơn vị có sứ mệnh phụng sự, trao truyền kiến thức và kinh nghiệm cho thế hệ sau.

Mindful Career Vietnam 3

Pay Forward

là sáng kiến trọng tâm trong chiến lược trách nhiệm xã hội của M-C-V, thể hiện qua các chương trình chia sẻ kiến thức, đào tạo hiện đại đến với các tổ chức phi lợi nhuận và cộng đồng.

Từ năm 2022, M-C-V đã triển khai chương trình Pay Forward hỗ trợ đội ngũ Quý Xuất Sĩ Làng Mai Thái Lan. Chương trình bao gồm nhiều hoạt động

Chia sẻ phương pháp tiếp cận hiện đại

M-C-V chia sẻ kinh nghiệm và công cụ quản lý dự án. Giúp Quý Xuất Sĩ nâng cao hiệu quả hoạt động, tối ưu hóa nguồn lực.

Tìm hiểu thêm

Đào tạo kỹ năng mềm

Chia sẻ phương pháp điều phối nhóm và các chương trình hoạt động định hướng phát triển kỹ năng cho Teen.

Tìm hiểu thêm
online 1
online 2

Kết quả

M-C-V cam kết tiếp tục triển khai chương trình Pay Forward, đồng hành cùng các đơn vị có sứ mệnh phụng sự, góp phần tạo nên những thay đổi tích cực cho cộng đồng.

Ngoài Làng Mai Thái Lan

M-C-V còn hợp tác với nhiều tổ chức phi lợi nhuận khác

Tìm hiểu thêm

M-C-V tin rằng

Với sự chung tay của mỗi cá nhân và tổ chức, chúng ta có thể tạo nên một xã hội tốt đẹp hơn.

Để tìm hiểu thêm về chương trình Pay Forward của M-C-V, vui lòng để lại thông tin ở form bên cạnh.