Tổng quan Action Learning Coach

Action Learning (Học hành động )  là một trong những cách thức để tăng hiệu quả, cải thiện kỹ năng lãnh đạo và giải quyết các mục tiêu cá nhân hoặc tổ chức. Mỗi cá nhân có những kỹ năng mới, sự năng động và nhanh nhẹn để giúp họ thích ứng kịp thời với sự thay đổi nhanh chóng hiện nay. Các công ty, tổ chức sẽ đòi hỏi ứng tuyển những cá nhân có sự năng động và tinh thần học hỏi liên tục để tạo ra những bước phát triển trọng tâm của tổ chức. Chính vì thế, mỗi cá nhân, đặc biệt các bạn trẻ chuyên nghiệp tự trang bị cho chính mình tư duy phát triển và tự làm chủ cảm xúc, đưa ra chính kiến và phản hồi chất lượng để có đủ năng lực và chuyên môn trong con đường phát triển sự nghiệp
Học hành động dành cho bạn trẻ chuyên nghiệp (Action learning coaching for young professionals) được thiết kế một cách tinh gọn, chuẩn hóa để trang bị các kỹ năng mới cho các bạn trẻ ở độ tuổi 25-36, giai đoạn vàng trong hành trình hiểu mình và xây dựng lộ trình phát triển bản thân và nghề nghiệp

Học hành động (Action Learning) là một tiến trình giải quyết vấn đề thực tế một cách năng động dựa trên một nhóm từ 4-8 thành viên và có khả năng phát triển năng lực lãnh đạo cho mỗi cá nhân. Tiến trình này gồm 6 thành tố: (1) Vấn đề (được hiểu là vấn đề, kế hoạch, dự án, ý tưởng hoặc các mối quan hệ có sự xung đột); (2) một nhóm từ 4-8 thành viên,(3) tiến trình ứng dụng kỹ năng đặt câu hỏi và lắng nghe, (4) những giải pháp mà người trình bày vấn đề có cam kết với hành động; (5) có tạo ra cơ hội học tập và (6)một người huấn luyện chuyên nghiệp

Bóc tách vấn đề theo Action Learning

Để tạo ra không gian và tâm lý an toàn: Người coach cần khuyến khích, kết nối các thành viên để họ tin tưởng, cởi mở và trao góc nhìn cho nhau để phiên khai vấn thành công; người tham gia được lập ra mục đích, cách phản hồi và đảm bảo mỗi cá nhân được ghi nhận và phát triển.

Tiến trình thực hiện Actional Learning như thế nào?

Nhà huấn luyện chuyên nghiệp sẽ giải thích về tiến trình khai vấn nhóm để hiểu rõ được các bước, kỹ thuật cần có cũng như những công thức học tập hiệu quả trong Action Learning.
Người học được trang bị kỹ năng đặt câu hỏi, lắng nghe, hiểu được cách khai thác vấn đề cốt lõi và phản hồi đủ chất lượng để mỗi cá nhân có thể thực hành đặt câu hỏi cho người trình bày vấn đề giúp họ thông suốt được bản chất vấn đề, có sự đồng thuận chung của nhóm về vấn đề. Trong quá trình khai vấn, các thành viên sẽ làm việc cùng nhau là chính, nhờ đó họ có khả năng ứng dụng các kỹ năng mới một cách linh hoạt.
Chất lượng của phiên phụ thuộc rất nhiều vào kỹ năng đặt câu hỏi để giúp người trình bày vấn đề kích hoạt những kinh nghiệm cũng như tiềm thức từ bên trong và tạo những nhận thức mới, “ngộ ra” những điều mới hay còn gọi là “Aha moment” để thúc đẩy hành động. Có nhận thức mới chắc chắc có cam kết hành động cao
Sự can thiệp của nhà huấn luyện
Nhà huấn luyện chuyên nghiệp quan sát và lắng nghe các thành viên hợp tác cùng nhau, nếu thấy nhóm cần được hỗ trợ thì họ sẽ can thiệp bằng các câu hỏi và trao quyền cho nhóm để nhìn ra được những điều họ đã làm tốt, những điều họ cần cải thiện. Nhờ vậy, nhóm có thể đào sâu hơn dựa vào các câu hỏi và sự lắng nghe có chú tâm để khám phá vấn đề tiềm ẩn nào chưa được bóc tách, từ đó, nhóm sẽ đặt câu hỏi và phản hồi có tính tập trung hơn để đi đến giải pháp cụ thể.
Nhà huấn luyện  học tập hành động ít tham gia trong việc đặt câu hỏi, điều này cho phép các thành viên tự tìm ra câu trả lời. Quá trình đặt câu hỏi này buộc những người tham gia phải suy ngẫm về tác động của hành động của họ.
Với mỗi can thiệp, sự tham gia trở nên mãnh liệt hơn. Điều này giúp nhóm ít ra lời khuyên hay dẫn dắt vì thói quen hàng ngày, ai đó đưa ra vấn đề thì có lời khuyên, có giải pháp nhưng thật sự những lời khuyên hay giải pháp đó không giúp người trình bày vấn đề tự làm chủ bản thân và tự giải quyết được vấn đề; hơn thế nữa, nhóm ít có cơ hội học hỏi.Nhà huấn luyện học hành động là chất xúc tác khiến sự chuyển đổi này xảy ra.

Học tập trong Action Learning

Vai trò và trọng tâm chính của nhà huấn luyện (Action Learning coach) là tạo điều kiện cho nhóm phát triển và học hỏi để đến lượt nó có thể giải quyết vấn đề tốt hơn. Học tập sẽ cung cấp đòn bẩy để liên tục cải thiện hiệu suất của nhóm.
Vào cuối mỗi phiên khai vấn, sự phản hồi của nhà huấn luyện đưa nhóm đến một mức độ học tập sâu sắc hơn. Thay vì chỉ tập trung vào những gì đã diễn ra, giúp nhóm hiểu được “cách thức” và “lý do tại sao” trong hành động của họ.nhà huấn luyện học tập hành động đưa nhóm đến mức độ đổi mới và phát triển phi thường. Quá trình học hành động bề ngoài có vẻ khá đơn giản, nhưng sự thật là vô cùng mạnh mẽ.

Để tham gia khóa Khai vấn dành cho các bạn trẻ chuyên nghiệp, đăng ký theo thông tin này  https://forms.gle/tLM7s4c46Ky4SuGv5