Talkshow “Ứng Dụng Holland trong Kiến tạo nghề cùng con” – góc nhìn thực tế trong việc nuôi dạy con từ chuyên gia | Coach Như Nhiên & Mr. Minh Thông

“Hiểu con – Làm bạn cùng con – Đồng hành với con” đã trở thành một trong những sứ mạng quan trọng của những người cha, người mẹ muốn cùng … Đọc tiếp Talkshow “Ứng Dụng Holland trong Kiến tạo nghề cùng con” – góc nhìn thực tế trong việc nuôi dạy con từ chuyên gia | Coach Như Nhiên & Mr. Minh Thông