CHỨNG CHỈ

GIỚI THIỆU

KINH NGHIỆM

LIÊN HỆ NGAY

TIN TỨC

Menu

Coach Nga Nguyễn

Sáng lập - Giám đốc chuyên môn Mindful Career Vietnam

● Cựu Giám đốc TT Hợp tác Doanh nghiệp, Việc làm & Liên kết Quốc tế khối Cao Đẳng Miền Nam, Equest Group.
● Cựu Giảng viên, Admission Manager, Student Service Manager tại các trường Cao Đẳng, Đại học (USSH, American Polytechnic College)
● Thạc sĩ Thương mại và Ngoại giao, Đại học Monash, Úc

● Thực hành EQ và Mindfulness
● Nhà giáo tỉnh thức - Hongkong Mindfulness Academy
● Cựu Trưởng phòng Đào tạo - Trung tâm Lãnh đạo & Cựu Trưởng phòng Văn hoá Doanh nghiệp, Nova Group.

0918193587

nganguyen.thanh@mindfulcareer.vn

LIÊN HỆ

Thiết kế
chương trình đào tạo

Huấn luyện/ đào tạo

Tư vấn/ khai vấn

Diễn giả cộng đồng

Từ năm 2003, trong vai trò là giảng viên, chuyên viên đào tạo, chuyên viên tư vấn và khai vấn trong lĩnh vực hướng nghiệp, chuyển đổi nghề nghiệp, kỹ năng phát triển bản thân; tôi chọn cho mình sứ mạng của một người lắng nghe, thấu hiểu và đồng hành với những ai có khát vọng xây dựng sự nghiệp bền vững & hạnh phúc từ bên trong.

GIỚI THIỆU

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Với 3 từ khóa định hình tư duy, lựa chọn và dấn thân, sứ mệnh của tôi là đồng hành, đồng kiến tạo giá trị cuộc sống hạnh phúc.

Trong góc nhìn mới về con đường phát triển sự nghiệp bền vững dựa trên nền tảng xây dựng lối sống thực hành sự tỉnh thức (mindfulness), tôi mong muốn cùng các bạn chuẩn bị tâm thế sẵn sàng đối diện với những thử thách bằng việc nhận diện bản thân, định hình tính cách, xây dựng trí thông minh cảm xúc, phát triển bản thân một cách trọng điểm. Từ đó, khai mở sự sáng suốt trong việc đưa ra lựa chọn một cách bình an.

CHỨNG NHẬN, CHỨNG CHỈ

Phương pháp đào tạo
giá trị sống

YMCA  & Inner Space

Thiết kế bài giảng & dẫn giảng

Learn Smart

Đào tạo chuyên nghiệp
Đào tạo bằng phương pháp gamification
Đào tạo online

Success Training

Khai vấn chuyển đổi nghề nghiệp (JCTC)
Khai vấn phát triển nghề nghiệp (JCDC)

PHI&P CTY Abundanz (Singapore

Khai vấn dành cho lãnh đạo và nhà khai vấn chuyên nghiệp

Vietnam Coaching Institute

ACTP đạt cấp độ PCC theo tiêu chuẩn Liên đoàn khai vấn quốc tế ICF.

Life Coach Vietnam

Chứng chỉ Associate Certified Coach (ACC)

International Coaching Federation

Action Learning
Lãnh đạo bằng câu hỏi

SRI & WIAL Vietnam

Quản trị con người
Lãnh đạo & phát triển
Văn hóa Doanh nghiệp

Học viện quản lý Pace

2022

2021

2021

2021

2019

2018 & 2021

2015

2015

2008

BẰNG CẤP

Cử nhân Xã Hội Học

Đại học Khoa Học Xã Hội Nhân Văn

2003

Th.S. Thương mại & Ngoại giao

ĐẠI HỌC MONASH, MELBOURNE, ÚC

2010

"Man cannot discover new lands unless he has the courage to lose sight of the old one."

 đăng ký tư vấn cùng chuyên gia

ĐĂNG KÝ

© MindfulCareerVietNam. Mọi hình thức sao chép nội dung trên website này khi chưa được sự đồng ý đều là trái phép

  • Chính sách sử dụng thông tin
  • Chính sách bảo mật

Liên hệ

Mindful Career Vietnam