TUẦN LỄ TRI ÂN THẦY THUỐC 27/02/2022

Ngày: 28/03/2022
Nhằm bày tỏ lòng biết ơn đến đội ngũ nhân viên y tế đã dốc sức bảo vệ sức khỏe và tính mạng cho người dân trong cơn đại dịch COVID-19 vừa qua, Mindful Career Vietnam (MCV) tổ chức chương trình Tuần lễ Tri ân Thầy thuốc (24/02/2022 – 03/03/2022).
Chương trình bao gồm 2 hoạt động sau:

Workshop Online “Bình An Với Nghề” dành cho đội ngũ điều dưỡng viên tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới (TP.HCM):

8 buổi workshop tương đương với 8 chủ đề khác nhau: cảm xúc, chủ đích, biết ơn, chính trực, tử tế, khai phóng, trao quyền và khiêm cung giúp xây dựng giá trị nghề nghiệp bền vững. Workshop được thiết kế dựa trên thực hành tỉnh thức (mindfulness), xây dựng một vòng tròn kết nối an toàn để các thành viên có thể chia sẻ những góc nhìn của bản thân và đúc kết bài học từ trí tuệ của cả nhóm.

3 phiên huấn luyện Action Learning (Học qua Hành động):

Action Learning là phương pháp tối ưu giúp giải quyết các vấn đề đội nhóm, đặc biệt là trong ngành y tế, với đặc thù tính chất công việc căng thẳng và rất cần sự hợp tác chặt chẽ, nhuần nhuyễn.

Thông qua 3 phiên huấn luyện, các anh chị điều dưỡng viên tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới đã nắm rõ:
  • sức mạnh của việc đặt câu hỏi chất lượng nhằm xác định ĐÚNG vấn đề và hoạch định đường hướng giải quyết.
  • các năng lực cần thiết để phát triển trong công việc và cách thức nâng cao những năng lực ấy.
  • ý nghĩa của việc học tập trọn đời.
MCV tin rằng các anh chị điều dưỡng viên tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới giờ đây đã đầy đủ “nội lực” để vững bước trên con đường thực hiện sứ mạng cao cả của mình. 
Mời mọi người thở cùng MCV!