Chuỗi đào tạo & khai vấn 1:1

Bắt đầu: 17/10/2021
Kết thúc: 24/10/2021

Nâng bước đến trường là chương trình đào tạo và khai vấn hướng nghiệp dành riêng cho các học sinh, sinh viên nghèo, trẻ mồ côi khu vực miền Trung và miền Nam. Chương trình nằm trong khuôn khổ phối hợp giữa quỹ học bổng cùng tên và Mindful Career Vienam.

Mục tiêu: Cung cấp nền tảng và tư duy hướng nghiệp trọn đời. Trao quyền và tăng khả năng sử dụng nhuần nhuyễn các công cụ hướng nghiệp cho bản thân, định hình kế hoạch mũi nhọn.

Chương trình được tổ chức 2 đợt, mỗi đợt hơn 30 học sinh tham gia 3 buổi đào tạo và 4 buổi khai vấn cá nhân sau khi kết thúc chương trình đào tạo.