Sau khi tham gia Workshop từ M-C-V. Mình tâm đắc nhất là 03 giá trị Mission – Core Values – Vision, Pause trong làm việc và đưa ra lựa chọn trong tâm thế Mindful. Rất hữu ích khi bị mất phương hướng và cần tìm cách phát triển sự nghiệp lâu bền cho bản thân.