Hãy tỉnh thức và trọn vẹn với mỗi quyết định của mình, hãy cho mình thử – sai – sửa – điều chỉnh trong một khoảng thời gian nhất định, và nghĩ về mission, core values, vision ngay từ bây giờ. Sau chương trình, em có thể đặt ra mục tiêu cho học tập và sự nghiệp.