Sau 02 session của coach Thu Hưởng mình đã tự tin hơn trong giao tiếp, cảm thấy thoải mái hơn khi ở đám đông, cởi mở phát biểu để nhận được đi nhận từ các Speaker, khiến mình cảm thấy bản thân có giá trị hơn và giúp mình tạo được các mối quan hệ tốt hơn với mọi người.