Đến với M-C-V mình được tư vấn khá kỹ càng, hầu hết các câu hỏi của mình đều được góp ý từ những chia sẻ chân thành, những câu chuyện của người đi trước nên bản thân cảm thấy như được tiếp thêm niềm tin và định hướng rõ hơn con đường phía trước.