Vào những lúc rối trí nhất, chị Nga đã giúp mình thấu tỏ vấn đề của chính mình, từ cảm xúc đến hướng giải quyết, giúp mình học được cách ứng phó với tình huống một cách nhẹ nhàng hơn.