Trong suốt 23 năm quen biết, bất cứ khi nào gặp vấn đề nan giải, cần được lắng nghe và hỗ trợ mình đều tìm đến chị Nga. Mình có niềm tin đặc biệt vào kiến thức, năng lực và đặc biệt là tính trách nhiệm của chị. Thật tuyệt vời.