Em đã có thể định hình được bước tiếp theo em nên làm gì với chính mình, với những mục tiêu đã đặt ra. Mọi thứ dần trở nên rõ ràng hơn rất nhiều và không còn mơ hồ như trước. Em rất biết ơn vì đã nhận được sự lắng nghe và đồng hành từ M-C-V.