Dù chỉ có một tiếng tương tác với cô Nga nhưng con đã có những thay đổi tich cực trong suy nghĩ, đặc biệt là tự tin hơn với lựa chọn của mình. Buổi coaching này rất ý nghĩa với con, mặc dù con thấy vấn đề của mình nó bé xíu như hạt mè nhưng cô vẫn lắng nghe và gợi ý rất nhiều điều hữu ích. Con cảm ơn cô rất nhiều!