Nuôi con là cả mổ quá trình dài và hình cảm thấy thật may mắn vì luôn có sự đồng hành, chia sẻ. Những tơ vò ban đầu cũng dần được tháo gỡ, sáng tỏ hơn và đặc biệt là xác định được cốt lõi của vấn đề. Bản thân mình biết được phải làm gì tiếp theo.