Phát triển sự nghiệp có chủ đích

Các gói chương trình đào tạo chuyên sâu, trao công cụ, kỹ năng thực chiến, khai mở tư duy, giải quyết vấn đề trực diện. Đặc biệt phù hợp cho nhân viên công sở, quản lý cấp trung, chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ.