Câu chuyện cây táo nghề nghiệp

Bạn học để làm gì?

Bạn muốn có điều gì cho sự nghiệp của mình?

Làm thế nào để hái được trái ngọt mà bạn đang mong muốn?

Mời bạn lắng nghe câu chuyện cây táo nghề nghiệp được kể bởi Chuyên gia khai vấn nghề nghiệp Nga Nguyễn trong hội thảo định hướng nghề nghiệp cho hơn 300 sinh viên khoa Xã Hội Học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, tháng 09/2021

(*) Câu chuyện được viết lại dựa trên lý thuyết Cây nghề nghiệp, tác giả Phoenix Hồ (2011), Hướng nghiệp Sông An.

Mời bạn xem Video dưới đây 

ĐĂNG KÝ NHẬN TÀI LIỆU